RODO

Polityka prywatności

(Obowiązuje od 25 maja 2018 r.)

 

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku

Ważne jest dla nas aby korzystanie z naszych usług i serwisu było dla Ciebie komfortowe, łatwe i bezpieczne.

Tak samo jak dla Nas tak i dla Ciebie wiemy, jak ważne są prywatność i bezpieczeństwo. W Polityce Prywatności wyjaśniamy Tobie jakie dane i w jakim celu gromadzimy a także w jaki sposób je przetwarzamy, abyś czuł, że są u nas bezpieczne.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

Alfa Nieruchomości Łukasz Ima z siedzibą w Pile przy ul. Kossaka 98, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem REGON 366300862, NIP 7642269279.

 

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z nami na adres mailowy biuro@alfa24.pila.pl,  jak też przy pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie.  

W zakresie danych zbieranych automatycznie Administratorami lub Przetwarzjącymi Twoich danych mogą być także nasi Partnerzy – Podmioty Współpracujące, których wykaz jest dostępny w naszej siedzibie.

 

W JAKIM CELU ZBIERAMY TWOJE DANE i jakie są podstawy prawne?

Informacje ogólne

Współpraca z nami lub korzystanie z naszego portalu, może wiązać się z potrzebą przekazania nam Twoich danych osobowych. Pobrane dane zachowujemy w ścisłej poufności, dbając o ich bezpieczeństwo.

Dane osobowe przetwarzane przez Alfa Nieruchomości, mogą być w następujących celach:

- przedstawienia, ofert, również w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących z Alfa Nieruchomości

- zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit B Rozporządzenia RODO

- rozpatrzenia reklamacji, zażaleń i odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B-C i lit. F Rozporządzenia RODO

- marketingowych, w tym promocji usług Alfa Nieruchomości lub podmioty współpracujące

- ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Alfa Nieruchomości w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Alfa Nieruchomości

Wykaz podmiotów współpracujących dostępny jest w siedzibie Alfa Nieruchomości.

Udostępnianie danych osobowych

Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Alfa Nieruchomości

- podmiotom i organom uprawnionym do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa

- podmiotom, którym Alfa Nieruchomości powierzył przetwarzanie danych osobowych ,a także podmiotom współpracującym przy wykonywaniu działalności gospodarczej przez Alfa Nieruchomości

- operatorom pocztowym i kurierom

- bankom w zakresie realizacji płatności

- podmiotom współpracującym z Alfa Nieruchomości w związku z usługami oferowanymi przez te podmioty

 

Dane zbierane automatycznie

Podczas Twojej wizyty na naszym portalu www.alfa24.pila.pl pewne Twoje dane będą zbierane automatycznie.

Zbieramy i gromadzimy informacje takie jak: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, ilość czasu spędzonego na poszczególnych stronach, data i godzina, typ i wersja systemu operacyjnego, dane zbierane w dziennikach serwera a także inne podobne informacje.

Profil Alfa Nieruchomości dostępny na Facebooku znajdujący się pod linkiemhttps://www.facebook.com/alfa.mieszkania/

Posiadamy profil naszego biura na facebooku, do którego możesz mieć dostęp z poziomu swojego indywidulanego konta na facebooku. Pozostawiając komentarz, czy udzielając recenzji o na naszym profilu pozostawiasz dane ale pamiętaj, że Alfa Nieruchomości nie ma żadnych uprawnień do Twojego konta na Facebooku, w szczególności do publikowania jakichkolwiek treści na nim. Informacje, o tym w jaki sposób Facebook wykorzystuje dane, możesz znaleźć w Polityce Prywatności Facebooka:  https://www.facebook.com/help/223184117694507?helpref=related 

oraz https://www.facebook.com/policy.php.

Gdy skasujesz konto na Facebooku, nie będziemy przez Facebook o tym poinformowani.

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Wszelkie zbierane przez nas dane przetwarzamy zgodnie z celem, w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa. Podstawą uprawniającą nas do przetwarzania Twoich danych osobowych może być:

 • zawarta między nami umowa

Będziemy przetwarzać Twoje dane, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której jesteś stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy.

 • twoja zgoda
 • obowiązek prawny

W pewnych szczególnych sytuacjach musimy przetwarzać Twoje dane z uwagi na konieczność realizacji spoczywających na nas obowiązków prawnych.

Będą to sytuacje, w których musimy przechowywać Twoje dane np. dane wynikające z wystawionych faktur ze względów rozliczeniowo-podatkowych

 • prawnie uzasadniony interes realizowany przez nas lub przez podmiot współpracujący

Twoje dane będą przez nas przetwarzane, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez nas lub przez podmioty współpracujące

Nie będziemy jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w sytuacji, gdy okaże się, że nadrzędny charakter wobec naszych interesów i ww. interesów podmiotów współpracujących będą miały Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności.

Z powyższych względów informujemy, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

Na tej samej podstawie będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe zbierane automatycznie na naszym portalu, celem zapewnienia bezpieczeństwa sesji, zapewnienia jakości

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będziemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celach analitycznych, co będzie polegało na badaniu i analizie ruchu na naszym portalu, prowadzenia badań rynku i badań opinii. Badania te wykonujemy we własnym zakresie lub zlecamy zewnętrznym firmom badawczym. Wyniki badań mają formę zagregowaną i co do zasady zanonimizowaną.

 

CZY PODANIE DANYCH JEST OBOWIĄZKOWE?

W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).

W sytuacji, gdy pozyskujemy Twoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jest ona całkowicie dobrowolna. Jeśli nie wyrazisz zgody, o którą prosimy wówczas nie podejmiemy działań których dotyczy ta zgoda.

Masz „prawo do bycia zapomnianym” zatem możesz cofnąć wyrażoną zgodę w każdej chwili w sposób spójny dla sposobu w jakiej ją wcześniej wyraziłeś. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem – oznacza to, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych.

 

KOMU BĘDZIEMY UDOSTĘPNIAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

W niektórych sytuacjach przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom współpracującym. Odbiorcami Twoich danych są:

 • nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli oni wykonać swoje obowiązki;
 • podmioty, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (przetwarzający), będą to np. podmioty świadczące usługi księgowe,  analityczne,  podmioty wykonujące kampanie mailingowe, agencje reklamowe;
 • nasi Partnerzy – Podmioty Współpracujące – wykaz dostępny jest w naszej siedzibie Kossaka 98, 64-920 Piła
 • inni odbiorcy danych – np. nasi podwykonawcy, banki, doradcy podatkowi, kancelarie prawne, notarialne, firmy kurierskie, poczta
 • inne organy publiczne
 • Wasze dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych powiązany jest z celami i podstawami przetwarzania.

Jeśli w związku z wykonaniem zawartej z nami umowy lub w związku z korzystaniem z naszego portalu czy też nabędziesz od nas za dodatkową opłatą usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

W pozostałych przypadkach Twoje będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń.

W pozostałym zakresie, za wyjątkiem danych z plików cookies, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu cofnięcia Twojej zgody, wyrażenia sprzeciwu lub do czasu żądania usunięcia danych.

Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Możesz z nich skorzystać, jak również uzyskać więcej wyjaśnień, kontaktując się z nami:

e-mailowobiuro@alfa24.pila.pl

korespondencyjnie: Alfa Nieruchomości, Kossaka 98, 64-920 Piła

pomocy formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie

 

Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i oczekiwania. 

Przysługuje Ci:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony ku temu powód
 • od dnia 25 maja 2018 r. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Pamiętaj jednak, że cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem – oznacza to, że na podstawie naszego uzasadnionego interesu będziemy przetwarzać Twoje dane dla celów dochodzenia praw i obrony przed roszczeniami, dla celów dowodowych i archiwalnych

Jeżeli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa, możesz po 25 maja 2018 r. wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych osobowych. W Polsce będzie nim po 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES?

Cookies są krótkimi informacjami, które nasz portal lub nasz Partner zapisuje na dysku Twojego komputera lub w Twoim urządzeniu mobilnym w postaci plików tekstowych, dzięki czemu jesteśmy w stanie analizować, jak dużym powodzeniem cieszy się dana oferta na portalu czy sam portal.

Pamiętaj, że pliki cookies przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie.

 

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb klientów. Zmiany ustawień dotyczących plików cookie można dokonać w dowolnej chwili modyfikując ustawienia przeglądarki. Korzystanie z tej strony bez zmian ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

rozumiem